Καθαρισμοί από χόρτα στους κοινόχρηστους χώρους στην Τ.Κ. Μύτικα. Ακαθάριστα πολλά οικόπεδα ιδιωτών.

Με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου, συνεχίζονται οι προσπάθειες της Τ.Κ. Μύτικα με την συνδρομή του Συλλόγου Επαγγελματιών Μύτικα, για καθαρισμούς των κοινόχρηστων χώρων από τα χόρτα.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS