«Καζάνι που βράζει» Γαλατάς και Περιθώρι – «Γίναμε άγονη γραμμή»

«Καζάνι που βράζει» Γαλατάς και Περιθώρι, αναφέρει η εφημερίδα “Συνείδηση”, στην οποία ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Γαλατά Λευτέρης Μπαλωμένος τονίζει: «Γίναμε άγονη γραμμή»……