Κίνηση Πολιτών για την προστασία των βουνών της Αιτωλοακαρνανίας: Πολίτες καταθέστε τις ενστάσεις σας για τα δύο αιολικά στα Ακαρνανικά στις θέσεις ”Καλοβούν” και ”Κακομάλι”.


ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Για τη διαβούλευση των συγκεκριμένων δύο αιολικών σταθμών, σας έχουμε ενημερώσει με σχετικό μας δημοσίευμα από τις 26 Φεβρουαρίου 2022 (δείτε εδώ).
—————————– 
5 Απριλίου 2021
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ
ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δημοσιεύθηκαν στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για δύο (2) Αιολικούς Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), στις θέσεις «Καλοβούνι» και «Κακομάλι» των δημοτικών ενοτήτων Αστακού και Αλυζίας, του δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίες τίθενται προς δημόσια διαβούλευση έως την Τετάρτη 13-4-2022 και Πέμπτη 14-4-2022, αντίστοιχα!

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..