Ιωάννης Δημητριάδης: Ενημερωτική Ημερίδα για την Π Ο Α Υ ( βίντεο)

Ιωάννης Δημητριάδης, Δήμαρχος Πόρου, Πρόεδρος Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής περιοχών που θίγονται από τις Υδατοκαλλιέργειες…….