Θετική γνωμοδότηση από την Περιφέρεια, για το προτεινόμενο Φ/Β έργο που θα εγκατασταθεί σε έκταση συνολικού εμβαδού 2.188.597,61 τ.μ., στην θέση «Αρχοντοχώρι (Σόχα-Ξερότοπος)».

Με απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το προτεινόμενο Φ/Β έργο που θα εγκατασταθεί σε έκταση συνολικού εμβαδού 2.188.597,61 τ.μ., στην θέση «Αρχοντοχώρι (Σόχα-Ξερότοπος)», της Δ.Ε. Αλυζίας, Δ. Ξηρομέρου, πήρε θετική γνωμοδότηση, σε αντίθεση με την ομόφωνη αρνητική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 (δείτε εδώ) και την αρνητική γνωμοδότηση της Κοινότητας Αρχοντοχωρίου (δείτε εδώ).

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..