Θετικά με 13 – 8 ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο για την συνέχιση των νομικών ενεργειών ενάντια στην ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας. Όλο το βίντεο του θέματος και τα συμπεράσματα δικά σας. Μια οφειλόμενη προσωπική απάντηση στο κ. Γαλούνη.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου που έγινε Τρίτη 20 Ιουλίου 2021, 6ο θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν το: «Ορισμός δικηγόρου και καθορισμός αμοιβής αυτού για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης για την εναντίωση στην χωροθέτηση της νέας Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλ/νίας. Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου».
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου ψήφισε θετικά με 13 – 8 για τον ορισμό της Δικηγόρου για την συνέχιση των νομικών ενεργειών ενάντια στην ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, που κάποιοι ζήτησαν να σταματήσουν και να μη γίνει τίποτα περαιτέρω, αντίθετα από αυτό που αναφέρεται στην ομόφωνη απόφαση 87/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..