Θετικά αποτελέσματα για το μήνα Μάιο 2020 από το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»

“Γ. Βρούτσης: Τριπλό αισιόδοξο μήνυμα στην αγορά εργασίας – Μείωση ανεργίας Μάρτιου 2020, θετικό ισοζύγιο και αύξηση της πλήρους απασχόλησης για το μήνα Μάιο 2020(ΕΡΓΑΝΗ)”

Τα δεδομένα της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, όπως αυτά αποτυπώνονται ψηφιακά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για τον μήνα Μάιο 2020 συνεχίζουν να είναι θετικά και αυτόν το μήνα, ακολουθώντας τη γενική τάση εξομάλυνσης της αγοράς εργασίας καθώς σταδιακά αποκλιμακώνονται τα έκτακτα μέτρα προσωρινού χαρακτήρα.
Το ισοζύγιο τον μήνα Μάιο 2020 κατέγραψε αύξηση της μισθωτής απασχόλησης κατά 32.975 θέσεις εργασίας (Σχ. Ι). Παράλληλα, τον Μάιο του 2020 οι απολύσεις ήταν λιγότερες κατά 151.958 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2019 που είχαν ανέλθει στις 218.240 θέσεις εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews