Θανάσης Κασόλας : Να σας θυμίσουμε επίσης και το δημοσιογραφικό-γκεμπελικό σας ταλέντο χωρίς λόγια . Ας μιλήσουν οι εικόνες…..


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΧΘΙΑ 2 

Όσο αφορά την προχθεσινή σας ανακοίνωση θα είμαστε ιδιαίτερα φειδωλοί. 


Σας δίνουμε λοιπόν τον ΑΔΑ της υπογεγραμμένης σύμβασης (ΑΔΑ:ΒΛΠΠΩ6Ζ-ΑΡΟ) μιας και μπορείτε να την αναζητήσετε…..