Η ψαροφαγία κάνει καλό και στο περιβάλλον… Πράσινη αλιεία, αποτύπωμα ιχθυοκαλλιεργειών και παράκτια δραστηριότητα.

ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Μια πρωτότυπη έρευνα του εργαστηρίου Ιχθυολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ιχθυοκαλλιεργειών, αλλά και των αλιευτικών μεθόδων, ποιοι παράγοντες δρουν επιβαρυντικά και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, ειδικά στην τωρινή εύθραυστη κλιματική συνθήκη.
Οι ιχθυοτροφές βρέθηκαν ως ο πλέον επιβαρυντικός παράγοντας, επηρεάζοντας τις 17 από τις 18 εξεταζόμενες κατηγορίες επίπτωσης, με κύρια την οικοτοξικότητα των εσωτερικών και των θαλάσσιων υδάτων.
Δείτε παρακάτω το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή».
———————————-
Φωτ.: ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ.
Του Γιάννη Ελαφρού.
11.01.2022 • 11:21
Η διατροφή με ψάρια είναι εν γένει πιο υγιεινή και πολύ πιο ευνοϊκή για το περιβάλλον και την αποτροπή της κλιματικής απορρύθμισης σε σχέση με την κατανάλωση κρέατος. Η Ελλάδα έχει μακρά παράδοση αλιείας και σήμερα μια πολύ ισχυρή βιομηχανία εκτροφής ψαριών, με την οποία τροφοδοτεί την ευρωπαϊκή αγορά. Ποιο είναι όμως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ιχθυοκαλλιεργειών, αλλά και των αλιευτικών μεθόδων, ποιοι παράγοντες δρουν επιβαρυντικά και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση, ειδικά στην τωρινή εύθραυστη κλιματική συνθήκη; Μια πρωτότυπη έρευνα του εργαστηρίου Ιχθυολογίας του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φωτίζει πολύ ενδιαφέρουσες πλευρές, ανασύροντας από τον βυθό της πραγματικότητας μη αναμενόμενα ερευνητικά ευρήματα.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..