Η συμπολίτευση διοικεί και η αντιπολίτευση ελέγχει. Συνδιοίκηση χωρίς εκ των προτέρων προγραμματικές συγκλήσεις δεν προβλέπεται.

Ολοκληρώθηκε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, με πάρα πολλά θέματα που αφορούσαν τον ορισμό μελών στις διάφορες Επιτροπές που η νομοθεσία προβλέπει.
Είναι θέματα όπου ο αριθμός μελών που προτείνονται από συμπολίτευση και αντιπολίτευση προβλέπεται σαφώς από την νομοθεσία, το αντικείμενο και οι αρμοδιότητες αυτών των Επιτροπών.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..