Η στάση Περιφέρειας και Δημητρογιάννη για το ρεύμα των αγροτών ήταν σωστή κι επιβεβλημένη

 


Είναι από τα θέματα που κανονικά πρέπει να προβάλλονται πρώτα και καλύτερα από όσα κάνουν οι εκλεγμένοι και οι ιθύνοντες στην περιοχή αλλά, δυστυχώς, καμιά φορά περνάνε κάτι τέτοια “στα ψιλά”.