Η πολιτική πρέπει να υπηρετεί την αλήθεια και το συμφέρον των πολιτών και όχι σκοπιμότητες και πρόσκαιρες εντυπώσεις.

Ανέβηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η πρόσκληση προς τέσσερις εργολάβους για το έργο: «Αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Ξηρομέρου»,…..