Η “Οδύσσεια” της στέγασης… -Της Ρένιας Ζαρκαδούλα.

 Της Ρένιας
Ζαρκαδούλα

       Η Ελλάδα γερνάει και ίσως είναι η μεγαλύτερη
εθνική απειλή που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, καθώς η δημογραφική παρακμή-κρίση
αναπόφευκτα θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην κοινωνική συνοχή, την εθνική
ισχύ και την παραγωγική ικανότητα της χώρας.

Έτσι σε μια χώρα με έντονο δημογραφικό πρόβλημα η υλοποίηση πολιτικών
 κοινωνικής Κατοικίας που θα στηρίζουν τα νέα ζευγάρια
 αποτελεί
βασική προτεραιότητα και ευθύνη της πολιτείας. Και επειδή η στεγαστική
πολιτική
στην Ελλάδα έχει πέσει στο κενό (αν αναλογιστούμε ότι το 2012 ο ΟΕΚ, ……

Διαβάστε Περισσότερα…