Η κυβερνοασφάλεια ως νέα πρόκληση στο πεδίο της εταιρικής διακυβέρνησης

Διανύουμε την εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, με αναδυόμενες τεχνολογίες και αναγκαιότητα νέων εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών και των γραμμών παραγωγής προϊόντων, προκειμένου να επιτευχθεί η ικανοποιητική ανταπόκριση στις ανάγκες και προκλήσεις της σημερινής πραγματικότητας……..