Η ΚΑΠ στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal)

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗ

Γεωπόνος Γ.Π.Α.-Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας NEUROPUBLIC AE

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027 θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας……