Η ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ

Το πλέον αποδεκτό σήμερα παραγωγικό και αποδοτικό σύστημα ανάπτυξης και επίτευξης ισορροπίας μεταξύ των αναπτυξιακών έργων στις διάφορες περιοχές, είναι το σύστημα της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης……