Η εξωστρέφεια της Δυτική Ελλάδας, αντικείμενο της οικονομικής διπλωματίας της χώρας


Η διαρκώς αυξανόμενη εξωστρέφεια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι κοινές δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυσή της, εντός του πλαισίου κατευθύνσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, αποτέλεσε το αντικείμενο συζήτησης που είχαν,….
Διαβάστε Περισσότερα…