Η εκδήλωση μνήμης για τα διακόσια χρόνια από την απελευθέρωση της Μ. Χώρας από τον τουρκικό ζυγό.