Η δική μας θαρρετή, επώνυμη και διαχρονική μας γνώμη για τις προμήθειες καυσίμων.

Πήραμε σήμερα κάποια ανώνυμα σχόλια, που μας ζητάνε να διατυπώσουμε την δημόσια γνώμη μας για την προμήθεια καυσίμων κόστους 398.110,53 € με ΦΠΑ.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS