Η γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α για την προς ίδρυση ζώνη Π.Ο.Α.Υ. στον Κάλαμο. Άνθρακες ο θησαυρός για εξαίρεση του Καλάμου.

Σε συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικων Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α), κατά την 8η συνεδρία του, και συγκεκριμένα με την πράξη 34/9.6.2021, γνωμοδότησε όσον αφορά την υπό ίδρυση ζώνη Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ) στον Κάλαμο Λευκάδας (ζώνη Π9) θετικά και συγκεκριμένα:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..