Ηλεκτρονικό διαθλασίμετρο απέκτησε το Κέντρο Υγείας Ι.Π. Μεσολογγίου

Το Κ.Υ. Μεσολογγίου ευχαριστεί θερμά τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Ιωάννη Καρβέλη καθώς και το προσωπικό της για την ταχεία ανταπόκριση και διεκπεραίωση του αιτήματος της Μονάδας μας για προμήθεια ηλεκτρονικού διαθλασίμετρου……