Ηλίας Κοτρότσος: Η ύδρευση ενός Δήμου είναι υπόθεση των Μηχανικών.


Πηγή: Σελίδα Βελούτσα Facebook.
Γράφει ο κ. Ηλίας Κοτρότσος.

Είναι γνωστό ότι χιλιάδες Διπλωματούχοι Μηχανικοί με Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά είναι άνεργοι ή και απασχολήσιμοι. Είναι επίσης γνωστό ότι η ύδρευση ενός Δήμου είναι υπόθεση των Μηχανικών και όχι εμπειροτεχνιτών και κομπογιαννιτών.
Όλοι γνωρίζουμε τις “πικρίες” που κατά καιρούς εξέφρασε με διάφορους τρόπους ο νέος Aντιδήμαρχος, έναντι τόσο της Δημοτικής Αρχής, αλλά και Τ.Κ.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS