Ζητείται υπάλληλος για το MK GLAROS στο Μύτικα Αιτ/νίας.


ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Υπάλληλος για το MK GLAROS HOTEL RESTAURANTστον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας. Τρίμηνη σύμβαση, ικανοποιητικός μισθός, υπερωρίες, ένσημα, επιδόματα δώρα κατά νόμο. Απαιτείται σχετική εμπειρία. Τηλ. 6932411441 (Ημερ. αγγελίας 8/7/2024).
* Η αγγελία είναι μόνιμα αναρτημένη στην ενότητα ”Αγγελίες”.