Ζημίωσαν τους Δημότες 171.116 ευρώ. Τεράστιες οι πολιτικές και όχι μόνο οι ευθύνες του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Ζητήστε συγγνώμη από τους Δημότες


Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.

Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 

Μαθηματικός

 22- 05-2022

<<Ζημίωσαν τους Δημότες 171.116 ευρώ. Τεράστιες οι πολιτικές και όχι μόνο οι ευθύνες του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής. Ζητήστε συγγνώμη από τους Δημότες>>

 Πολιτικές και όχι μόνο ευθύνες.  Οι Δημότες πληρώσαμε για πρόστιμα, δικαστικά έξοδα, τόκους υπερημερίας το ποσό των 171.116.   Ευρώ. Η συντεταγμένη πολιτεία έχει το λόγο……