ΕΦΥΓΕ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΟΪΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΘΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ .

Σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Πνευματικό Απόκουρο έχασε έναν γνήσιο υπηρέτη……