Εφαρμογή στο κινητό για τσεκάπ

Εφαρμογή στο κινητό για τσεκάπ – Στόχος είναι να κλείνονται μέσα από ειδική πλατφόρμα όλα τα ραντεβού για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας…..