ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ , ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Άρθρο από:Δραγαμέστο Νέα