ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ -ΒΟΗΘΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΔΕ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ

Μια χρονιά φεύγει, ενας κύκλος κλείνει, ένας νέος αρχίζει, με το ξεκίνημα της νέας…Βιώσαμε όλοι μας πρωτόγνωρες καταστάσεις,εκτιμήσαμε κυριολεκτικά τη ”ζωή” αλλά χάσαμε πολλά και κυρίως πολλούς ανθρώπους από κοντά μας……