ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Πάνου Τρυφιάτη για την εκλογή του ως μέλους της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Π Α Σ Ο Κ

Με την ευκαιρία της εκλογής μου ως μέλους της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής, στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,

θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους φίλους και συντρόφους που συνέβαλαν σε αυτήν, ο καθένας με τη δική του προσπάθεια……