Ευχαριστίες του Δ/ντη του Κ.Υ. Μύτικα προς τον Καπετάνιο του Καστός ΙΙ.

Ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας Μύτικα ευχαριστεί τον Καπετάνιο του Καστός ΙΙ για την βοήθεια και το ενδιαφέρον του για το Περιφερειακό Ιατρείο Καστού, για το οποίο μεταφέρει υγειονομικά υλικά όποτε χρειάστηκε και για τη μεταφορά του γιατρού από Μύτικα προς Καστό και από Καστό προς Μύτικα, αφιλοκερδώς.
Ο Δ/ΝΤΗΣ Κ.Υ. ΜΥΤΙΚΑ