Ευχαριστίες Δημάρχου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Κώστα Λύρου, για την παραχώρηση απορριμματοφόρου

Τις ευχαριστίες του στους Δημάρχους Γεώργιο Παπαναστασίου, Γιάννη Φωστηρόπουλο και Σίμο Ρούσσο για την παραχώρηση απορριμματοφόρων, εκφράζει ο Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου, Κώστας Λύρος…..