Ευχαριστήριο του Κ.Υ. ΜΥΤΙΚΑ, στον Ιατρικό Σύλλογο Μεσολογγίου για την δωρεά σε μάσκες!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ.Υ.ΜΥΤΙΚΑ

       Ο Συντονιστής -Διευθυντής κος Χρόνης Ιωάννης, καθώς και το ιατρικό προσωπικό του Κ.Υ. Μύτικα ευχαριστούν θερμά τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσολογγίου και τον πρόεδρό του, Τριβλή Άρη για την προσφορά οκτώ μασκών-προσωπίδων στο Κ.Υ. Μύτικα που θα συμβάλλουν στην προστασία του ιατρικού προσωπικού. 

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews