Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου Βάρνακα, ευχαριστεί τον Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Βάρνακα, για την αποδίδουσα συνεργασία και την ευγενική χορηγία ενός πολυμηχανήματος Epson L382.
Η προϊσταμένη του Δημοτικού Σχολείου Βάρνακα

κ. Ροπόκη Θεοδώρα.

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS