Το Δημοτικό Κοινοτικό Τοπικό Συμβούλιο Αστακού, ευχαριστεί θερμά το «ΦΥΤΩΡΙΟ 4 ΕΠΟΧΕΣ» των συμπατριωτών μας Παναγιώτη Χολή και Γιώργου Παύλου, για την προσφορά των δέντρων.
Η Πρόεδρος

Αρετή Γριτσίπη

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS