Ευπρεπισμός Νεκροταφείου Μύτικα.

Πηγή: Σελίδα Facebook
Προέδρου Κοινότητας Μύτικα.
Λιακάδα σήμερα… ώρα για δουλειά!!!