Τυπώθηκαν τα πρώτα αντίτυπα  του βιβλίου.ΣΑΝ ΝΕΡΟ ΚΥΛΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ”η Μπαμπίνη μιας άλλης εποχής”..υλλογή φωτογραφιών του 20ου αιώνα ,έγγραφα και ντουκουμέντα

Έρευνα -κείμενα -επιμέλεια Άρης Μπιτσώρης ….με την υποστήριξη του Μπαμπίνη ΙΝ


 

Διάθεση -παρουσίαση  τον Αύγουστο στη Μπαμπίνη

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ