ΕΤΑΔ: Ολοκληρώθηκε η πώληση ακινήτου 108 στρεμμάτων στην Αστακός Τέρμιναλ.

H ΕΤΑΔ Α.Ε ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης ακινήτου συνολικής έκτασης 108 στρεμμάτων, με την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης στην εταιρεία “ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε”.
Συγκεκριμένα, το ακίνητο (πρώην δημόσιο κτήμα) βρίσκεται στη θέση “Πλατυγιάλι” της Κοινότητας Αστακού Αιτωλοακαρνανίας, είναι όμορο της Ναυτιλιακής Βιομηχανικής Περιοχής (ΝΑΒΙΠΕ) και αποτελείται από έξι εδαφικές εκτάσεις, οι οποίες περιήλθαν χωρίς αντάλλαγμα στην κυριότητα της ΕΤΑΔ Α.Ε. το 2016, δυνάμει του Ν. 4389/2016.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..