ΕΣΑ : ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2022

Προς: Μέλη Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2022
(3η οριστική σύγκλιση)

Σας καλούμε την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00 μμ., στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλ/νίας (Παπαστράτου 53, 1ος όροφος), στην ετήσια τακτική για το 2022 Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου…..