Ερώτηση πολιτών για τις 95 ανεμογεννήτριες στον Δήμο Αγρινίου

Αιολικός σταθμός στην Αιτωλοακαρνανία
 
    Τα μέλη της «Κίνησης Πολιτών για την Προστασία των Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας» σε  ερώτηση προς τον Δήμο Αγρινίου, ρωτούν για τις 95 ανεμογεννήτριες στον Δήμο Αγρινίου.

Η ανακοίνωση-ερώτηση προς τον δήμο Αγρινίου:

 Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις σχετικά με την εγκατάσταση αιολικών σταθμών στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, καθώς και την γενική κατάσταση που επικρατεί σε όλη την Ελλάδα σχετικά με αυτό το θέμα,  τα μέλη της «Κίνησης Πολιτών για την Προστασία των Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας» καταθέτουν σχετική ερώτηση προς τον Δήμο Αγρινίου, εντός των ορίων του οποίου πρόκειται να εγκατασταθούν 6 (έξι) Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) με συνολικά 95 (ενενήντα πέντε) ανεμογεννήτριες βιομηχανικής κλίμακας.
Συγκεκριμένα, και πάντα σύμφωνα με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στον Δήμο Αγρινίου πρόκειται (προς το παρόν) να εγκατασταθούν οι εξής αιολικοί σταθμοί:

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews