ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟ

Τι παρεμβάσεις και τι έργα έχετε δρομολογήσει για να υλοποιηθούν για την κοινότητα Μάστρου με το τεχνικό πρόγραμμα του 2022; Είμαστε αισίως στην τρίτη χρονιά διοίκησης σας και τα προηγούμενα δύο χρόνια δεν έχει γίνει η παραμικρή παρέμβαση…..