ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: Άμεση αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου λόγω ελλείψεων ιατρών…….

The post ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΓΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ first appeared on ΞηρόμεροNews.