Ερχεται κουπόνι 200 ευρώ για λιπάσματα


Ο αντίκτυπος της µείωσης του ΦΠΑ από 13% στο 6%, πέρα από µια µικρή ταµειακή διευκόλυνση, είναι περιορισµένος, µε τους περισσότερους παραγωγούς να αναµένουν µέτρα µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Μια από τις προτάσεις που φαίνεται ότι έχει µεγάλη απήχηση στον αγροτικό κόσµο, είναι το κουπόνι επιδότησης έως 200 ευρώ τον τόνο για την αγορά λιπασµάτων. Ο έως τώρα σχεδιασµός θέλει την ενίσχυση να δίνεται µε ένα κουπόνι αγοράς λιπασµάτων (voucher), που θα εξασφαλίσει ο κάθε παραγωγός µε βάση τα στρέµµατα και το είδος της καλλιέργειας που διαχειρίζεται.

Ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνει η έκπτωση αυτή εξετάζεται από τους ιθύνοντες του υπουργείου από κοινού µε Ευρωπαίους αξιωµατούχους, αφού θα χρειαστεί η έγκριση των Βρυξελλών προκειµένου να µην θεωρηθεί η επιδότηση ως κρατική ενίσχυση που στρεβλώνει τον ανταγωνισµό και την εσωτερική αγορά του µπλοκ. Ο συνολικός προϋπολογισµός για µια τέτοια ενίσχυση αγγίζει τα 60 µε 70 εκατ. ευρώ, ενώ µε την επικείµενη έκπτωση το κόστος αγοράς λιπασµάτων µπορεί να πέσει από τα 900 µε 1.000 ευρώ που είναι σήµερα στα 700 µε 800 ευρώ ανά τόνο.

Για την προοπτική αυτή µίλησε πρόσφατα σε δηµόσιες δηλώσεις του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σίµος Κεδίκογλου. «Έχουµε προτάσεις όπως για παράδειγµα µέσω των τιµολογίων, γιατί στα λιπάσµατα µας διευκολύνει το γεγονός ότι είναι περιορισµένος ο αριθµός των σηµείων διάθεσής τους, είναι 2.500 τα καταστήµατα παροχής γεωργικών εφοδίων. Είτε από την αγορά λιπασµάτων µε τη χρήση ενός κωδικού να δίνεται µια οριζόντια µείωση της τάξης των 150-200ευρώ ανά τόνο λιπάσµατος. Μια άλλη πρόταση που έθεσα στους αρµόδιους της Κοµισιόν, είναι µέσω ειδικών κουπονιών που θα δίνονται στους αγρότες ανάλογα µε τις εκτάσεις που έχουν δηλώσει για καλλιέργεια, µε αυτό τον τρόπο να επιδοτείται η αγορά των λιπασµάτων» ανέφερε συγκεκριµένα ο υφυπουργός, συµπληρώνοντας ότι «µια αντίστοιχη λύση, αναµένεται να επεκταθεί και στις ζωοτροφές» κάτι που όµως δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ στην Agrenda που κυκλοφορεί
Με αξιοποίηση των τιµολογίων αγοράς

Πάντως ακόµα και η πρόταση που αφορά την επιδότηση της αγοράς λιπασµάτων, αν και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, χρήζει µεγαλύτερης προσοχής, ως προς τις λεπτοµέρειες. Για παράδειγµα, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν το γεγονός ότι αρκετοί παραγωγοί έχουν ήδη προβεί σε κάποιες αγορές, ήδη από το περασµένο φθινόπωρο για τις ανάγκες των φθινοπωρινών σπορών, ενώ µέχρι να θεσµοθετηθεί το πλαίσιο της ενίσχυσης, οι περισσότεροι θα έχουν επίσης προχωρήσει στις απαιτούµενες αγορές για τις εαρινές σπορές. Υπό αυτή την έννοια, η αξιοποίηση των τιµολογίων θα µπορούσε να διευκολύνει τα πράγµατα.

Σε κάθε περίπτωση, οι µέχρι τώρα δηλώσεις γύρω από το εν λόγω ζήτηµα, παρά το γεγονός ότι έρχονται από επίσηµα χείλη, εξακολουθούν να κινούνται στο πεδίο του αόριστου. Πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εξηγούν στην Agrenda ότι ο σχεδιασµός της επιδότησης δεν είναι σε τόσο προχωρηµένο επίπεδο, όσο αφήνουν να εννοηθεί οι δηµόσιες τοποθετήσεις του υφυπουργού Κεδίκογλου. Άλλωστε εδώ τον τελικό λόγο έχει το υπουργείο Οικονοµικών και το Μαξίµου.

Προς αποφυγήν οικονοµικής καχεξίας

Ανεξάρτητα πάντως από τις εσωτερικές διεργασίες στους κύκλους των κυβερνητικών, η ανάγκη ελάφρυνσης των παραγωγών όσον αφορά το κοµµάτι των αναγκών θρέψης των µονάδων τους κρίνεται ως καθοριστική από όλους τους συντελεστές του κλάδου, προς αποφυγήν των επιπτώσεων που είχε µια αντίστοιχη συγκυρία στις αρχές της προηγούµενης δεκαετίας.

Τότε, υπενθυµίζεται ότι η οικονοµική καχεξία των αγροτικών εκµεταλλεύσεων σε συνδυασµό µε µια πίεση στις τιµές των εισροών, είχε οδηγήσει σε δραµατική µείωση της κατανάλωσης λιπασµάτων στη χώρας µε αποτέλεσµα ακόµα αγροκτήµατα υψηλής παραγωγικότητας να κινούνται σε ιδιαίτερα µέτριες αποδόσεις. Στις δύσκολες αυτές εποχές η κατανάλωση λιπασµάτων καθηλώθηκε ακόµα και κάτω από τους 600.000 τόνους, ενώ την τελευταία τριετία είχε επαναπροσεγγίσει τους 900.000 τόνους.
[πηγη]

Το άρθρο Ερχεται κουπόνι 200 ευρώ για λιπάσματα εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – XIROMEROPRESS.GR.