Επιτροπή Αγώνα Δήμου Ξηρομέρου, Καλάμου και Καστού ενάντια στην ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας: Καμία παράταση στην διαδικασία ίδρυσης βιομηχανικών Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ).

Αστακός 22.12.2021
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΑΥ
ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Πληροφορίες: epitropiagona2020@gmail.com
ΠΡΟΣ:
Πρωθυπουργό της Ελλάδας
Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Βουλευτές Αιτωλ/νίας
Πολιτικά κόμματα Βουλής των Ελλήνων
Καμία παράταση στην διαδικασία ίδρυσης βιομηχανικών Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ).
Το «Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών», εγκρίθηκε με κατεπείγουσα ψήφιση στη Βουλή και σε μια νύχτα τελείωσαν όλα, και εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. 31722 στις 4.11.2011. Με τη συγκεκριμένη Κ.Υ.Α χαρτογραφήθηκαν και στοχοποιήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα θαλάσσιας έκτασης, με σκοπό να δημιουργηθούν μέσα σε αυτές Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ).

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..