Επιτακτική η ανάγκη χρηματοδότησης των ΤΟΕΒ Φυτειών, Χρυσοβίτσας και Παλαιομάνινας. Όταν το 2017 τα ΤΟΕΒ Φυτειών και Χρυσοβίτσας απεντάσσονταν από ανικανότητα του Δήμου Ξηρομέρου, από γενναίες χρηματοδοτήσεις 687.570 €.

Από το 2017 τα ΤΟΕΒ ως γνωστό, πέρασαν από την αρμοδιότητα των Δήμων στην αρμοδιότητα των Περιφερειών. Στο Δήμο Ξηρομέρου διαθέτουμε τρία ΤΟΕΒ, αυτά των Φυτειών, Χρυσοβίτσας και Παλαιομάνινας.
Είναι επιτακτική ανάγκη τα ΤΟΕΒ Φυτειών, Χρυσοβίτσας και Παλαιομάνινας να χρηματοδοτηθούν και να ξαναζωντανέψουν, ώστε να δώσουν στην ενδοχώρα του Δήμου Ξηρομέρου, ανάπτυξη στον πρωτογενή αγροτικό τομέα, μέσω της άρδευσης, να μπορέσει ο τόπος να παράξει και να συγρατηθεί πληθυσμός στα χωριά μας, να λειτουργήσει ο αγροτικός τομέας ως μοχλός για την ανάπτυξη του Δήμου Ξηρομέρου.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..