Επιτέλους..καθαρισμός οικοπέδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                             Μεσολόγγι  22 Απριλίου 2020

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ                                    

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας                          Αριθ. Πρωτ:

Ταχ. Δ/νση: Σταυροπούλου 31

T.K.: 302 00

Πληρ:

Τηλ: 26313 – 60900                                                        ΠΡΟΣ                                                        

                                                                 Ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός οικισμών                                                  

       ΘΕΜΑ: «Καθαρισμός – αποψίλωση οικοπέδου ιδιοκτησίας σας»

    Σας γνωρίζουμε ότι την 1η Μαϊου ξεκινά η αντιπυρική περίοδος η οποία λήγει την 31η Οκτωβρίου. Εντός της περιόδου αυτής, όπως γνωρίζετε, οφείλετε να καθαρίσετε το οικόπεδο ιδιοκτησίας σας από ξερά χόρτα και εύφλεκτα υλικά και να το διατηρήσετε καθαρό.

    Παρακαλούμε λοιπόν για τον προγραμματισμό και τον καθαρισμό αυτού και ακολούθως την απομάκρυνση των υλικών σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης. Σε διαφορετική περίπτωση ο Δήμος θα προβεί στον καθαρισμό επιβάλλοντας το ανάλογο πρόστιμο που προβλέπεται στον κανονισμό καθαριότητας. 

  Στην περίπτωση που έχετε ήδη προβεί στον καθαρισμό της ιδιοκτησίας σας παρακαλούμε να μην λάβετε υπόψη σας την παρούσα ειδοποίηση.

                                                                      

                                                                                   Ο Αντιδήμαρχος 

                                                                                     Νίκος Καραπάνος

Άρθρο από:Katochi News