ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Αγαπητοί Ξηρομερίτες!

Χαιρετίζω τη συνάντησή σας στην Αττική και συμπαρίσταμαι στα αιτήματά σας για τη διαφύλαξη της φυσικής ομορφιάς του τόπου σας……