Επιστολή εργαζομένων ΟΤΑ στους Δημάρχους της Αιτωλοακαρνανίας


Κύριοι Δήμαρχοι
Από την Δευτέρα 4-5-2020 μπήκαμε σε μια νέα φάση αντιμετώπισης της επιδημίας της COVID 19 με περισσότερες ελευθερίες αλλά και απαίτηση για περισσότερη προσοχή από όλους μας. Εκτός από το προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο σημαντική είναι και η προστασία που απαιτείται για την υγιεινή και ασφάλεια σε εργασιακό επίπεδο.
Εκτός από τα μέτρα ατομικής υγιεινής που πρέπει με ευλάβεια να τηρούν οι εργαζόμενοι απαιτείται και μια σειρά ενεργειών εκ μέρους των διοικήσεων των Δήμων που κατά την γνώμη μας θα βοηθήσουν στην προστασία Εργαζομένων και Δημοτών.
Συγκεκριμένα ζητάμε :
– Τήρηση του 30% έως 40% της αυτοπρόσωπης παρουσίας των συναδέλφων που μπορούν να παρέχουν εκ περιτροπής εργασία ανάλογα με τις ιδιαίτερες χωροταξικές συνθήκες κάθε υπηρεσίας (υποχρεωτική τήρηση απόστασης τουλάχιστον 1,5 – 2 μέτρων μεταξύ των συνυπαρχόντων προσώπων σε κάθε γραφείο).
– Περιοδική απολύμανση στους χώρους εργασίας.
– Να συνεχιστεί ο εφοδιασμός των χώρων εργασίας με αντισηπτικά.
– Να δοθούν προστατευτικές μάσκες σε όλους τους υπαλλήλους. Θα μπορούσε να δοθεί ένα ζευγάρι πάνινων επαναχρησιμοποιούμενων μασκών για τους εργαζόμενους σε εσωτερικούς χώρους, ενώ για το εργατοτεχνικό προσωπικό μάσκες μιας χρήσης.

– Να δοθούν κατευθύνσεις από τον Γιατρό Εργασίας για τα επιπλέον ΜΑΠ που απαιτούνται ανά Υπηρεσία και Ειδικότητα, και να αποδοθούν αυτά στους εργαζόμενους.
– Τέλος επειδή στην πλειονότητα των χώρων εργασίας υπάρχουν κλιματιστικά μηχανήματα και σε κάποιες περιπτώσεις κεντρικός κλιματισμός ζητάμε να γίνει κατάλληλη συντήρηση – απολύμανση αυτών και να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για την σωστή χρήση τους.
Θεωρούμε δεδομένη την άμεση ανταπόκριση από την μεριά σας καθώς κοινός στόχος είναι η εξασφάλιση της λειτουργίας των Υπηρεσιών των Δήμων με την ταυτόχρονη προστασία της υγείας των εργαζομένων και των δημοτών.
ΤΟ Δ.Σ.

https://e-maistros.gr

Άρθρο από:https://xiromeritis.blogspot.com/