Επισκευή της βλάβης στην ύδρευση του Μύτικα.

Πηγή: Σελίδα Facebook
Προέδρου Κοινότητας Μύτικα.
Φράγκος Ηλίας + Μακρής Σωτήρης. Αποκατάσταση βλάβης στον κεντρικό αγωγό της Κοινότητας Μύτικα.