Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2022 και από τους αγρότες

Οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση επιλογής/μεταβολής θα παραμείνουν για το έτος 2022 στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος…..