Με την αριθμ. 128/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
 Ξηρομέρου με θέμα: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης 
Δήμου Ξηρομέρου» δείτε ΕΔΩ. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,επικύρωσε την αριθμ. 128/2019 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου αφού από τον έλεγχο που
διενήργησε, διαπιστώθηκε ότι αυτή λήφθηκε νόμιμα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία,δείτε ΕΔΩ.

Άρθρο από:vlyziana news